Tag Archives: burun estetiği fiyatları

ESTETİK PLASTİK CERRAHİDE SON GELİŞMELER | ANTALYA ESTETİK CERRAHİ DOKTORLARI

23 Oca
burun_estetigi_ameliyati_antalya_istanbul

OP DR GÖKHAN ÖZERDEM & DOÇ DR ÖMER REFİK ÖZERDEM | ANTALYA ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ MERKEZİ | ANTALYA DUBAI ISTANBUL

Estetik ve Plastik Cerrahi çok genç, ama çok hızlı gelişmelere sahne olan bir uzmanlık dalıdır. Günümüzde, örneğin obezite cerrahisi (mide küçültme vb) ve majör ağırlık kaybı sonrası kombine ameliyatların da yaygınlaşması bu dalın önemini daha da artırmıştır. Günümüz estetik cerrahisinde operasyonun tecrübeli ellerde kısa sürede bitirilebilmesi, böylece hastanın daha az kan kaybedip, daha az anestezi alması, böylece çok daha erken evine ve işine dönmesi önem kazanmıştır. Estetik Plastik Cerrahide bazı güncellenmeler şunlardır:

MAJÖR KİLO KAYBI SONRASI ESTETİK CERRAHİ (POSTBARİATRİK CERRAHİ):

Obezite günümüzde en yaygın sağlık problemlerinden birisidir. Şeker hastalığı, kalp rahatsızlığı, cilt hastalıkları vb. çok ciddi problemlere yok açması dışında kişinin hareketlerini ve hatta sosyal hayatını kısıtlayan bir durumdur. Birçok ülkede, obezitenin riskleri ve maddi külfeti kilo verme ameliyatına nazaran istatistiksel olarak daha fazla bulunmuştur. Bunun sonucunda da Genel Cerrahlar tarafından yapılan kilo verme operasyonları çarpıcı bir şekilde hızla artmış ve artmaya devam etmektedir. Mide küçültme, gastrik by-pass vb müdahaleler sonrası 30-40 kg kaybeden hastalar vardır. Bunun sonucu da tüm vücut bölgesinde fazla kalan cildin sarkmasıdır (yüz, boyun, kol-uyluklar, popo, karın vb). Çünkü kilo verme ile yağ dokusu azalmakta, ancak cilt dokusu aynen kalmaktadır. Tarafımızdan tek seansta aynı hastaya yüz germe, meme dikleştirme, karın germe, popo kaldırma, kol ve uyluk germe operasyonları yapılmıştır. Bu tür büyük operasyonlar, hastayı riske atmamak için 2 Estetik Plastik Cerrah tarafından ve birkaç saat içinde yapılmalıdır. Cerrahların tüm alanlara müdahale edebilecek donanımda olması ve tecrübe edinmiş olmaları hayati öneme sahip bir konudur.

BURUN OPERASYONLARI:

1970’lerde yaygın olan, ileri derecede kemerli, burun ucu belirgin kalkık vb burunlar günümüzde artık tercih edilmemektedir. Artık daha doğal ve burunun hem estetik hem de fonksiyonuna önem veren operasyonlar popülerdir. Bu nedenle de cerrahın burnun hem içine hem de dışına müdahale edebilecek donanıma sahip olması önemlidir.

Gelişen teknoloji burun operasyonlarına çok yardımcı olmaktadır. Örneğin ultrason destekli burun şekillendirme aletleri (Piezo Cerrahisi) veya mikromotorlar ameliyat sonrası daha az morluk oluşmasına yardımcı olmaktadır. Tecrübeli ellerde bu operasyon 1 saatte bitirilebilmekte ve bu aletlerin de yardımı ile ameliyat sonrası şişlik, rahatsızlık çok daha az olabilmektedir.

Genelde burun operasyonu tecrübeli ellerde 1-1,5 saat içinde bitirilebilmekte, böylece şişlik-morluk ve eve dönüş hızlanabilmektedir.

YÜZ ESTETİĞİ:

Belli bir sarkma düzeyinden sonra yüze gerginlik vermede en etkili yöntem cerrahidir. Daha fazla yüz-boyun sarkması olan vakalarda cerrahi dışı yöntemler ne yazık ki ideal sonucu veremez, maddi külfeti de büyük olur. Cerrahi olmayan yöntemler daha genç yaşlarda tercih edilmelidir. Yaşlanma ile başlıca 3 olay olmaktadır: Sarkma, cilt yapısında bozulmalar ve ciltaltı dokularda (yağ, kemik vb) incelmeler. Bunlardan ilki için yüz-boyun germe, 2.si için peeling-lazer vb işlemleri ve nihayet sonuncusu için yağ enjeksiyonu, hyalironik asid dolgusu vb gerekli olabilmektedir. Yani her problem için değişik bir müdahale şekli vardır.

Günümüzde artık tüm yüz bir bütün olarak ele alınmaktadır. Örneğin çene ucu geride olan bir hastada boyun germe ve hatta burun operasyonundan sonra ideal bir sonuç almak çok zordur. Aynı seansta çene ucuna müdahale gerekli olabilmektedir. Burada protez yerine direk kemiğin uzatılması yöntemi daha etkili bir sonucun gerektiği durumlarda kullanılmalıdır. Yukarıda burun bölümünde bahsedilen ultrason ile şekillendirme aletlerinden çene uzatılması işleminde de faydalanılmaktadır.

Endoskopik cerrahi yüz estetiğinde de kullanılmaktadır. Alın germe ve çok fazla cilt fazlalığı olmayan daha genç hastalarda çok daha küçük izlerle lifting operasyonları mümkün olmaktadır. Cilt fazlalığının belirgin olduğu hastalarda ise açık ve endoskopik yöntemler kombine edilebilmektedir.

Günümüzde yüz-boyun germe operasyonu 1,5 saatte bitirilebilmekte, böylece hastanın hemen ertesi gün duşunu alarak evine gitmesi mümkün olmaktadır.

MEME CERRAHİSİ:

Meme küçültme operasyonlarında yeni trend çok daha az iz bırakan vertikal mammoplasti yöntemidir. Bu yöntemde izler eskisi gibi dekolte bölgesine uzanmamaktadır. Böylece çok şiddetli sarkma ve/veya büyüklüğü olan vakalar dışında dekolte, bikini vb giymek mümkün olabilmektedir. Hafif vakalarda iz meme başı çevresinden meme kıvrımına uzanacak şekilde (lolipop şekli) olabilmektedir. Ancak daha ileri durumlarda iz çapa veya ters T şeklini almakta ve çapanın altı vakanın şiddetine göre daha uzun veya kısa olmaktadır.

Meme büyütme vakalarında ise hastanın muayene bulgularına göre meme altı veya koltuk altı girişim yapılmaktadır. Yine muayene bulgularına göre protezler kas altına veya üstüne yerleştirilmelidir. Her hastaya yapılacak operasyon farklıdır. Memeye yağ enjeksiyonu daha çok protezle kombine olarak bazı kliniklerde uygulanmaktadır. Ancak kalsifikasyon, kistleşme vb mamografi görünümünü de etkileyecek durumlara yol açabileceği endişesiyle tarafımızdan tercih edilmemektedir.

Günümüzde arık tecrübeli ellerde küçültme operasyonu 2 saat, büyütme operasyonu ise 45 dakika içinde bitirilebilmekte, böylece hastanın aynı gün evine dönmesi mümkün olabilmektedir.

KARIN GERME:

Günümüzde birçok merkez karın germe ve liposuction kombinasyonunu tercih etmektedir. Böylece çok daha etkili sonucun alınması mümkün olabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki bu bir kilo verme operasyonu değil bir şekillendirme operasyonudur. Aslında kilo verme operasyonu olarak daha çok Genel Cerrahları uyguladığı mide küçültme vb bariatrik yöntemler anlaşılmalıdır. Bölgenin çok yağlı olması, karı içi yağlarının çok olması ve hastanın sigara içmesi sonuçları etkilemektedir. En iyi sonuçlar sarkmanın ön planda olduğu, ama karın içi ve ciltaltı yağlarının daha az olduğu hastalardan alınmaktadır.

Karın germe-liposuction operasyonu 2 saatte bitirilebilmekte ve hasta ertesi gün taburcu edilebilmektedir.

Sonuç olarak günümüzde Estetik Plastik Cerrahide teknolojik gelişmeler yanında kombine operasyonlar, hızlı-doğru bir cerrahi ile eve ve işe çabuk dönüş ve gelişen operasyon teknikleri ile daha etkili sonuçlar önem kazanmıştır.

OP DR GÖKHAN ÖZERDEM

DOÇ DR ÖMER REFİK ÖZERDEM

ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANLARI

ANTALYA – İSTANBUL – DUBAI

Reklamlar

ANTALYA’DA BURUN ESTETİĞİ AMELİYATINDA YENİ UFUKLAR-ULTRASONOGRAFİK PIEZO CERRAHİSİ – OP DR GÖKHAN ÖZERDEM

29 Eki
300x150-burun-estetigi-sonrasi

OP DR GÖKHAN ÖZERDEM & DOÇ DR ÖMER REFİK ÖZERDEM ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ – BURUN ESTETİĞİ – DUBAI ANTALYA İSTANBUL

Burun estetiği (rinoplasti) ameliyatının sağlık ve estetik görünüm açısından önemi büyüktür. Sağlık alanındaki teknolojik gelişmeler burun ameliyatlarında da yepyeni ufuklar açmistir. Bu gelişmelerin birisi de Ultrasonografik titreşimlerle çalışan ‘Piezo Cerrahisidir’.

Piezo cerrahisi; 1980’li yıllarda İtalyan cerrahlar tarafından geliştirilmiş olup, kemik kesme ve şekillendirme teknikleri arasında devrim niteliği taşıyan bir yöntemdir. Piezo cerrahisinin temelinde yatan mekanizma, kemiklerin 3 boyutlu ses titreşimleriyle kesilmesi ya da şekillendirilmesidir. Dünyada bu yöntem beyin cerrahları, el cerrahları, ortopedi cerrahisi, çene cerrahisi ve diş hekimleri tarafından kemiklere müdahale sırasında sıklıkla uygulanıyor. Ülkemizde ise daha çok diş hekimleri ve çene cerrahları tarafından kullanılan bu cihazı, ekip olarak burun estetiğinde kullanan birkaç klinikten biri olduğumuzu söyleyebilirim.

Piezo cerrahisi ile kemik gibi sert dokuları kırmadan şekillendirmek ve onlara ince detaylar vermek mümkün hale gelmiştir. Böylece, klasik rinoplastiye göre daha kontrollü kemik şekillendirmeleri mümkün olabilmektedir.

Burun ameliyatı için tarafımıza gelen bazı hastalarımıza, eğer hastanın alt çenesi geride ise, senkronize bir sonuç sağlaması açısından çene ucu ilerletme ameliyatını da önermekteyiz. Çene ucu ilerletmesinde de Piezo tekniği ile artık kemiğe kolayca şekil verilebilmekte ve daha tatmin edici, yan etkisi az estetik sonuçlar elde edilmektedir.

Ultrasonografik rinoplastinin bir büyük avantajı da kullanılan ultrasonik bıçağın çevredeki yumuşak dokulara zarar vermemesidir. Kemik üzerindeki cilt, damar yapıları  ve kemiğe bitişik kıkırdak dokular ultrasonik bıçak kullanılırken minimal zarar görmektedir. Sonuçta, bu teknoloji ile uygulanan operasyonlar sonrasında görülen şişlik ve morluklar beklenenden daha az olabilmekte ve böylece normal hayata dönüş de daha erkene alınabilmektedir.

Teknolojik gelişimlerin gerisinde kalmadan ve cerrahideki tecrübelerimiz doğrultusunda  en iyisini yapmak ve ameliyat sonuçları ile hastalarımızı tatmin etme çabasındayız. Bu tür yeni gelişmeleri yakından izleyerek hastalarımıza daha da faydalı olmak azmindeyiz.

OP DR GÖKHAN ÖZERDEM

ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI

ANTALYA – DUBAI

DOÇ DR ÖMER REFİK ÖZERDEM

ESTETİK VE PLASTİK CERRAHİ UZMANI

DUBAI – İSTANBUL

RANDEVU TEL: 532 370 04 14 ( Görüşme için hangi şehirde olduğunuzu lütfen belirtiniz)

Burun estetiği ameliyatı fiyatları/ücretleri aemliyatı yapan hekimin tecrübesine, becerisine, kullanılan malzemenin kalitesine, yeni teknolojilerin (Mikromotor ve Ultrasanografik ‘Piezo’ Cerrahisi) kullanımına, ameliyatın gerçekleştirildiği hastanenin özelliklerine göre değişmektedir. Daha önce burun ameliyatı olmuş kişilerde başarı oranı düştüğü gibi yapılacak ek işlemlere göre de maliyet artmaktadır.

ANTALYA’DA MİKRO-MOTOR TEKNİĞİ İLE BURUN ESTETİĞİ AMELİYATI

23 Eki
burun_estetigi_ameliyati_antalya_istanbul

OP DR GÖKHAN ÖZERDEM ve DOÇ DR ÖMER REFİK ÖZERDEM | BURUN ESTETİĞİ | ANTALYA DUBAI İSTANBUL

Burun estetiği cerrahisi ( Rinoplasti) ülkemizde sık yapıldığı, biz Plastik Cerrahi uzmanlarının bu konuda tecrübe edindiği bir girişimdir.

Rinoplasti burun estetik ameliyatıdır. Bu ameliyatta burun kemeri alınabilir, boyutu değiştirilebilir, burun ucu şekillendirilebilir. Erkeklerde 18, kızlarda 17 yaştan itibaren bu ameliyat yapılabilir.

Burun estetiği Plastik ve  Estetik cerrahinin zor ameliyatlarındandır. Burnun yüzün tam ortasında yer alması, estetik görünümün yanında fonksiyonel işlevinin de olması, ameliyat sonucu itibari ile yüze orantılılığının aranması açısından burun cerrahisi aslında hassas dengeler üzerine kuruludur.

Geçen 20 sene içinde burun estetiğindeki trend hep daha ince cerrahiye doğru gelişmiştir. Rinoplastide kullanılan aletler, sistemler ve teknikler daha az travma oluşturmaya yönelik tasarlanmıştır.

Bugün burun cerrahisinde, hastalarımızın özellikle beklediği doğal sonuçların elde edilmesi ve ameliyat sonrası hastaların konforu açısından yeni girişim teknikleri üzerinde cerrahlar olarak çalışmaktayız. Bugün en son çıkan yöntemlerden biri de Mikro-motor burun cerrahisidir.

Ülke insanımızda burun yapı olarak derisi kalın, kemerli ve yanlardan geniştir.  Plastik cerrah olarak amacımız burun cerrahisi sonrası kişinin beklentilerini mümkün olduğu kadar, cerrahi sınırlar içerisinde, karşılayabilecek,  yüze orantılı, halk tabiri ile doğal bir sonuç elde etmektir (Unutulmaması gereken önemli konulardan biri de ‘doğal’ kelimesinin tam anlam karşılığıdır ki bu da el değmemiş, değişmemiştir. Yani burada doğal kelimesi ile yüze orantılı bir burunu kastetmek istedim). Hastaların ameliyat sonrası iş/normal hayatlarına erken dönebilmeleri, iyileşme dönemlerini daha kolay atlatabilmeleri de bizim üzerinde sıkça durduğumuz konulardandır. İşte mikro motor tekniği cerrahın daha kontrollü bir şekilde kemiğe şekil verirken etraf dokulara minimum zarar vermesini, sonuçların daha tatmin edici olmasını sağlayan bir yöntem olarak kullandığımız son gelişmelerden biridir.

Klasik ameliyatlardaki çekiç kullanımı ile kemik kırma dönemi sona ermekte, mikro-motor tekniği ile daha milimetrik, simetrik ve hassas sonuçlar elde edilmektedir.

Tabi ki burada da tecrübe ön plana çıkmaktadır. Bir çok burun ameliyatı gerçekleştirmiş biri olarak bir cerrahın yeni gelişen teknoloji ile hareket etmesinin doğruluğuna inanmaktayım.

Mikro motor tekniği ile kemiğe daha intizamlı, düzenli şekil verebiliyoruz. Klasik tekniklerdeki elle hissedilebilen kemik düzensizlikleri minimuma inmektedir.

Eskiden çok küçük ve sırtı da kavisli, ameliyat olduğu çok belli burunlar revaçtaydı. Bugün kişinin yüz ahengini koruyacak, fonksiyonel açıdan bozulmamış bir burun ortaya koymaya çalışmaktayız. Her an değişen teknolojinin kullanımını bu yüzden fazlası ile önemsemekte tüm tıbbi değişimlerin takipçisi olmakta ve tecrübemizle Plastik Cerrahi Uzmanları olarak yenilerini üretme çabasında mesleğimizi icra etmekteyiz.

OP DR GÖKHAN ÖZERDEM

ESTETİK ve PLASTİK CERRAHİ UZMANI

ANTALYA – DUBAI

DOÇENT DR ÖMER REFİK ÖZERDEM

ESTETİK ve PLASTİK CERRAHİ UZMANI

İSTANBUL – DUBAI

Burun Estetiğinde Bilinmesi Gerekenler – Op Dr Gökhan Özerdem

1 Nis

Burun ameliyatları ülkemizde en sık yapılan estetik operasyonlardan biridir. Bununla beraber yanlış yönlendirmeler, yanlış bilgiler ile özellikle bu ameliyatı olmak isteyen hastalar arasında çok fazla kafa karışıklığına da yol açmaktadır. Burun ameliyatları ile ilgili geniş detaylı bilgiler sanal ortamda çokça bulunmaktadır. Amacımız bu ameliyatın özelliklerini ve  bilinmesi gerekenleri çok uzatmadan kısa bir şekilde sizlere vermektir.

Burun ameliyatlarını tüm dünyada Plastik ve Estetik cerrahi ile KBB uzmanları başarı ile yapmaktadırlar. Hastalarımız ilk başta bu konuda ikilemde kalmaktadırlar. Plastik ve Estetik cerrahi uzmanları burun ameliyatları konusunda yeterli eğitim ve pratik tecrübeyi uzmanlık eğitimleri süresinde almışlardır. Çoğunlukla sadece estetik girişim olarak algılanan burun ameliyatları çoğunlukla fonksiyonel amaçlarla da yapılmaktadır. Çoğu kişinin inandığı ve yönlendirildiği gibi iç burun, dış burun diye bir ayrımda tam bir burun estetiği sonucu için yoktur. Burun bir bütündür ve estetik görünüm kazandırılırken burun iç kısım yapıları da fonksiyon amaçlı mutlaka yapılandırılır.

Plastik ve Estetik cerrahi uzmanları ameliyatlarında çıkardıkları kıkırdakları mutlaka buruna şekil verme ve gerekirse fonksiyon kazandırmak için kullanırlar. Amaç komplikasyonsuz bir ameliyat gerçekleştirmektir.

Türk ve orta doğu ırklarında en zor konu buruna şekil verilirken yaşanmaktadır. Öyle ki genetik olarak bu kişiler kalın burun dersine sahiptirler. Ve sadece bunun için Plastik cerrahinin takip ettiği PRS dergisinde çeşitli makaleler yazılma ihtiyacı duyulmuştur. Bu hastalarda kalın dersine karşılık tam tersi olarak ince burun kıkırdak yapısı vardır ve bu ameliyat sonucunun daha uzun zamanda oturmasına ve ameliyat sırasında kıkırdak greftlerinin çok daha doğru kullanılması zorunluluğuna neden olmaktadır.

Burun ameliyatları, revizyon gibi küçük müdahaleler veya sadece burun ucu uygulamaları hariç, genel anestezi altında yapılmalıdır. Bu hasta için olduğu kadar cerrah açısından da en iyi yoldur.

Burun ameliyatı süresi 2 saati geçmemelidir. Sıklıkla ameliyat süresi cerrahın pratiğine de bağlı olarak 1-2 saat arasıdır.

Hastalar genel anestezi sonrası sadece 1 gün hastanede kalırlar.

Herkes bu ameliyat öncesi, önceleri çok abartıldığı için, burun içine konulacağını düşündükleri uzun tamponlardan korkmaktadırlar. Artık böyle tamponlar yerine silikon materyaller ve burun içi sıvılar ile kendiliğinden şişen pedler kullanılmaktadır.

Bazı hekimler tamponsuz ameliyattan bahsetmektedirler. Bu ameliyat sırasında burun duvarını kaplayan mukozanın karşılıklı bohça şeklinde dikişi ile mümkün olmaktadır. Ancak her hasta için, ki yapılan işleme bağlıdır bunu söylemek doğru olmaz. Hastaya göre planlanan bir cerrahide her hastaya aynı şekilde konuşmak doğru bulunmamaktadır.

Burun ameliyatlarında artık açık teknik yaygınlaşmıştır. Kapalı burun ameliyatından daha çok avantajları vardır. Açık teknik sonrası ödem daha fazla olmaktadır. Ancak avantajları yanında bunlar önemsiz kalmaktadır. Burun yapılarını net bir şekilde görülebilip ona göre hareket etme ve karar alma olanağı sağladığı için çok tercih edilmektedir. Travma sonrası burun yapıları değişmiş veya fonksiyonel olarak nefes alma problemi de bulunan, daha önce ameliyat olmuş tüm hastalarda zorunludur da.

Burun ameliyatları sonrası revizyon girişim oranı %7-14 arasıdır. Bunun ile ilgili geniş bilgiye Amerika Plastik cerrahi derneğinin resmi web sayfasına bakabilirsiniz. Revizyondan korkulmamalıdır. Ancak revizyon çok büyük bir ameliyata ihtiyaç göstermemelidir.

Hastaların ameliyattan beklentilerini çok gerçekçi olmalıdır. Başkasının burnuna imrenmek, onun burnuna sahip olmak, başka ameliyat olmuş kişilerin burunlarını kazanmaya çalışmak gerçekçi değildir. Herkesin yüz oranına göre, deri yapısı ve genetik özelliklerine bağlı olarak sonuçlar da değişik olmaktadır.

Burun ameliyatlarından sonra eskisi gibi alçılar yerine plastik sıcak ile eriyen materyaller artık kullanılmaktadır. Sıklıkla 1 hafta kalması yeterli olmakta ve 1 hafta sonrasında bantlar bırakılmaktadır.

Estetik Ameliyatı Fiyatları

23 Ağu

Genel olarak Türkiye’de Estetik Cerrahi Ameliyatları Fiyatları:

Öncelikle belirtmemiz gerekirse ne yazık ki ülkemizde öncesi-sonrası resimleri yayınlamak yasak olduğu gibi fiyatlar hakkında bilgi verilmesi de mümkün değil. Genel olarak Türkiye?de Plastik ve Estetik Cerrahide ki kaliteye ters olarak fiyatlar makul düzeylerdedir. Tabi burada ortalama fiyatlardan bahsediyoruz. Ameliyatları yapan kişi ve kuruluşlara bağlı olarak ortalamanın üstüne çıkılabildiği gibi aşağısında inilebilir.

Estetik Cerrahi ameliyatlarındaki fiyat aralıklarını doktorlarınızı arayarak veya onlarla görüşme sonrası öğrenmek mümkün. Bugün pek çok hasta e-mail yolu ile veya telefon açarak doktorlara uygulamaların fiyatlarını sormaktadır. Verilecek fiyatlar ise ortalama fiyatlar olmaktadır. Nedeni,  estetik cerrahi de tüm ameliyat planlamasının kişiye özel yapılmasıdır. Her hastaya aynı ameliyat yapılmaz. Hastanın durumuna göre uygulanacak ameliyat tekniği de değişebilir. Doktorunuz size ek bir uygulamayı en iyi ve ya tatmin edici bir sonuç için önerebilir, bu da fiyatı etkileyen bir durumdur.

Doktorunuz ile görüşme yapmanız en azından ilk zamanlarda mümkün değilse mail yolu ameliyat bölgesinin resimlerini kendisine gönderebilirsiniz.

Ayrıca sadece fiyat karşılaştırması yaparak doktorlar arasında seçim yapmak da pek mantıklı bir hareket olmasa gerek. Doktorunuzla görüşmek, onun yaptığı hastaların resimlerini birlikte incelemeniz, sorularınıza yeterli cevaplar almanız, yine birlikte planlama yapmanız sizin karar vermenizde daha etkili olacaktır.

Hiçbir doktor sizi ameliyat için zorlamaz veya teşvikte bulunmaz. Estetik ve Plastik Cerrahi ameliyatları iyi planlama gerektiren özel bir anabilim dalı uygulamalarıdır.

Ülkemizde özel sigortalar ve devlet kurumları estetik ameliyatlarının hiç birini karşılamamaktadır. Bu kuruluşlar sadece tedavi gerektiren durumlarda devreye girmektedir. Tedavi özelliği bulunan, ancak bunun yanında estetik olarak da görülen uygulamalar nadir de olsa vardır. Bunun için de kuruluşlara danışmanız gerekmektedir. Bazı ülkelerde, özellikle öğrenci gruplarına verilen özel estetik cerrahi kredileri bankalar tarafından karşılanmaktadır. Hatta estetik sorunları yüzünden psikolojik sorunları olan kişilerde raporla durumlarını kanıtlarlarsa devlet tarafından ameliyatları karşılanmaktadır. Son zamanlarda hastalar bankalardan tüketici kredisi kullanmaya başlamışlardır. Tabi ki tüm bu konular kişilerin özel durumları ile ilgilidir.

Estetik Ameliyat Fiyatlarını (Ücretlerini) Hangi Faktörler Etkilemektedir:
Ameliyatı yapacak ekibin ve yapılacak kurumun özellikle de otelcilik hizmetlerine da bağlı olarak fiyatlar etkilenmektedir. Tekniklerin seçimi yanında aynı anestezi altında birden fazla ameliyatın, birden fazla uzman cerrah tarafından yapılıyor olması fiyat açısından hastanın lehine olabilmekte ve aynı zamanda da ameliyat süresini kısaltan bir durum yarattığı için genel sağlık durumu için ayrı bir avantaj da sağlamaktadır. Kısa ameliyat süresi daha az anestezi demektir ki bu da hastanın genel olarak iyileşmesini hızlandırmakta, hastada görülebilecek komplikasyon olasılıklarını da azaltmektadır.

Burun Estetiği Ameliyatı  Fiyatları: Burun ameliyatlarında ücretlendirme kişiler arası farklılıklar göstermekle beraber, planlanan teknikler açısından da değişiklikler olabilmektedir. Örneğin bir hasta daha önce başka bir kurumda ameliyat olmuş ve tekrar revizyon amacı ile ameliyat olması gerekiyorsa, ameliyat ücreti daha fazla olacaktır. Ya da sadece burun ucunda bir sorun varsa genel anestezi değil sedasyon anestezisi, hatta lokal anestezi yeterli olacak ise tabi ki daha düşük bir ücretlendirme olabilecektir.

Göğüs (Meme) Büyütme Ameliyatı Fiyatları:  Dünyanın genelinde en çok yapılan estetik cerrahi girişimidir. Nedeni ise kısa ve uzun dönem sonuçları açısından en fazla memnuniyetin yaşandığı uygulama olmasıdır. Ülkemizde ki sıklığı ise burun estetiği ameliyatından sonra gelmektedir. Protezin (göğüs silikonu) kalitesine, şekline, uygulanacak alana (meme altı veya kas altı), ameliyata girecek uzman Plastik Cerrah sayısına (bu sıklıkla ameliyatı kısaltıcı bir etkidir ve hastanın aynı gün hastaneden çıkmasına bile neden olabilir) bağlı olarak fiyat değişmektedir. Doktorunuza fiyatı danışırken, maliyet hesaplamasının içinde protezin,  hastane masraflarının olup olmadığını, kas altına konulup konulmadığını sorunuz.

Göğüs (Meme) Küçültme Ameliyatı Fiyatı: Uygulanan tekniğe, kuruma, hastanenin otelcilik hizmet kalitesine, ameliyata girecek hekim sayısına bağlı değişmektedir.

Göğüs (Meme) Dikleştirme Ameliyatı Fiyatı: Uygulanan tekniğe, kuruma, hastanenin otelcilik hizmet kalitesine, ameliyata girecek hekim sayısına bağlı değişmektedir.

Yüz ? Boyun Germe Ameliyatı Fiyatı: Ameliyat sonucunun daha uzun yıllar kendisini göstermesini sağlayacak özel tekniklerin kullanılması, hekimin bu özel ameliyatta ki tecrübesi, ameliyat süresine bağlı olarak değişmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Fiyatı: Çoğunlukla çok pahalı olmayan, memnuniyet oranı yüksek uygulamalardır. Çoğunlukla lokal anestezi altında yapılmaktadır.
Yağ enjeksiyonu (Lipofilling): Uygulama alanı, tekniği ve ameliyat süresine bağlı değişmektedir.

Liposuction (liposakşın) Fiyatı: Yağ almadan çok vücut şekillendirici bir ameliyattır. Kilo verdirmez. Alınan yağ miktarına bağlı olarak da fiyatlar değişmez. Uygulanacak alan genişliği, ameliyat süresi fiyatı (ücretlendirmeyi) etkileyen ana faktörlerdir.

Botoks (Botox) Enjeksiyonu Fiyatı: Botoks uygulamasında kullanılacak doz ve istenilen alanın genişliğine bağlı olarak değişmektedir. Olması gerekli dozlarda sıklıkla aşağı yukarı hekimler arasında fiyat farkı pek görülmez.

Dolgu Uygulamaları Fiyatı: Kullanılacak dolgu maddesinin kalıcılık süresine, markasına bağlı olmakla beraber eğer kişiden alınan kendi yağları ile yapılacaksa fiyat sıklıkla artmaktadır. Uygulanacak alan ve dozun da belirleyici etkisi bulunmaktadır.

Kulak Estetiği (Kepçe Kulak) Ameliyatı Fiyatı: Genellikle hekimler arası çok farklılık göstermez.

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyüklüğü) fiyatı: Bu tür ameliyatlar iki şekilde yapılır. Ya sadece liposuction ya da buna ek olarak deri-doku çıkartılması büyüklük giderilmeye çalışılır. Bu tekniklerin seçimine ve ameliyat süresine göre değişir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları: Ameliyat tekniği, süresi en etkili noktalardır. Beraberinde liposuction bazen uygulanabilmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları: FUT veya FUE seçimi, FUE?de özellikle transfer edilecek doku sayısına bağlı fiyatlar değişmektedir. Ekibin insan sayı ve gücü, tecrübesi ile işlem kısalığı önemli etkenlerdir.

Fiyat Farklarının Ana Nedenleri:
Doktor: Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanının Yurtdışı-içi aldığı ek eğitimlerinin fazlalığı, özel eğitim gerektiren, uzmanlar arasında nadir yapılabilen ameliyatlardaki tecrübesi, isim yapmışlığı, ameliyat-anestezi süresini ve ameliyata-anesteziye bağlı olası komplikasyonların azalmasını sağlayacak olmasından dolayı 2 uzman cerrahın ameliyata girmesi fiyatları yukarı çekecektir.

Hastane: Tam teşekküllü ameliyat ve yoğun bakım ortamına sahip, aynı zamanda da otelcilik hizmetleri daha iyi olan hastanelerde ki fiyatlar biraz fazla olabilmektedir.

Kullanılan materyal: Ameliyat için gerekli olan protez ve ya implant gibi materyallerin FDA (Amerika İlaç dairesi) ve Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmaması etkilemektedir.

Ameliyatın zorluğu ve hasta özelliği: Burun estetiğinde olduğu gibi daha önce ameliyat olmuş kişide planlama daha zor olacağından ameliyat masrafı da artacaktır.

Kombine Estetik Cerrahi ameliyatları: Aynı anestezi altında, birden fazla cerrahın aynı anda girdiği ameliyatlarda birden fazla cerrahi işlemin gerçekleşmesi fiyatta hastalara avantaj sağlayacaktır.

Bunları sorunuz:
– Maliyet içinde, hastane, kullanılacak malzeme (protez gibi) gibi her şey dahil mi?
– Ameliyat sonrası revizyon gerekli olurda ödeme aynı şekilde mi olacak, yoksa sadece gider mi alınacak?
– Kullanılacak materyal (protez, implant gibi) kalitesi ve aldığı bakanlık veya FDA onayı olup olmadığı.
– Ameliyata girecek doktor sayısı
– Kontroller ücrete dahil mi, değil mi?
– Ameliyatın yapılacağı hastanenin ameliyathaneleri, hemşirelik bakımı ve yoğun bakımları ile tam teşekküllü olup olmadığı.

Anahtar Kelimeler: Estetik Ameliyat Fiyatları, estetik fiyatları, estetik fiyat, plastik cerrahi fiyatları, saç ekme fiyatları, saç dikim fiyatları, saç ekimi fiyatları, saç ekimi ücretleri, saç nakli fiyatları, kaş kaldırma fiyatları, göz kapağı estetiği fiyatları, burun estetiği fiyatları, estetik burun ameliyatı fiyatları, dolgu fiyatları, yüz dolgusu fiyatları, botoks fiyatları, karın germe ameliyatı fiyatları, liposuction fiyatları, liposakşın fiyatları, meme büyütme fiyatları, meme küçültme fiyatları, kepçe kulak ameliyatı fiyatı, kulak estetiği fiyatları, yüz germe ameliyatı fiyatları, estetik yüz germe fiyatları, göğüs küçültme fiyatları, göğüs büyütme fiyatları, fiyat, antalya

Estetik Cerrahi Ameliyatı Fiyatları | Doç Dr Ömer Özerdem & Op Dr Gökhan Özerdem

5 Ağu

Estetik Ameliyat Fiyatları:
Genel olarak Türkiye’de Estetik Cerrahi Ameliyatları Fiyatları:
Öncelikle belirtmemiz gerekirse ne yazık ki ülkemizde öncesi-sonrası resimleri yayınlamak yasak olduğu gibi fiyatlar hakkında bilgi verilmesi de mümkün değil. Genel olarak Türkiye?de Plastik ve Estetik Cerrahide ki kaliteye ters olarak fiyatlar makul düzeylerdedir. Tabi burada ortalama fiyatlardan bahsediyoruz. Ameliyatları yapan kişi ve kuruluşlara bağlı olarak ortalamanın üstüne çıkılabildiği gibi aşağısında inilebilir.

Estetik Cerrahi ameliyatlarındaki fiyat aralıklarını doktorlarınızı arayarak veya onlarla görüşme sonrası öğrenmek mümkün. Bugün pek çok hasta e-mail yolu ile veya telefon açarak doktorlara uygulamaların fiyatlarını sormaktadır. Verilecek fiyatlar ise ortalama fiyatlar olmaktadır. Nedeni,  estetik cerrahi de tüm ameliyat planlamasının kişiye özel yapılmasıdır. Her hastaya aynı ameliyat yapılmaz. Hastanın durumuna göre uygulanacak ameliyat tekniği de değişebilir. Doktorunuz size ek bir uygulamayı en iyi ve ya tatmin edici bir sonuç için önerebilir, bu da fiyatı etkileyen bir durumdur.

Doktorunuz ile görüşme yapmanız en azından ilk zamanlarda mümkün değilse mail yolu ameliyat bölgesinin resimlerini kendisine gönderebilirsiniz.

Ayrıca sadece fiyat karşılaştırması yaparak doktorlar arasında seçim yapmak da pek mantıklı bir hareket olmasa gerek. Doktorunuzla görüşmek, onun yaptığı hastaların resimlerini birlikte incelemeniz, sorularınıza yeterli cevaplar almanız, yine birlikte planlama yapmanız sizin karar vermenizde daha etkili olacaktır.

Hiçbir doktor sizi ameliyat için zorlamaz veya teşvikte bulunmaz. Estetik ve Plastik Cerrahi ameliyatları iyi planlama gerektiren özel bir anabilim dalı uygulamalarıdır.

Ülkemizde özel sigortalar ve devlet kurumları estetik ameliyatlarının hiç birini karşılamamaktadır. Bu kuruluşlar sadece tedavi gerektiren durumlarda devreye girmektedir. Tedavi özelliği bulunan, ancak bunun yanında estetik olarak da görülen uygulamalar nadir de olsa vardır. Bunun için de kuruluşlara danışmanız gerekmektedir. Bazı ülkelerde, özellikle öğrenci gruplarına verilen özel estetik cerrahi kredileri bankalar tarafından karşılanmaktadır. Hatta estetik sorunları yüzünden psikolojik sorunları olan kişilerde raporla durumlarını kanıtlarlarsa devlet tarafından ameliyatları karşılanmaktadır. Son zamanlarda hastalar bankalardan tüketici kredisi kullanmaya başlamışlardır. Tabi ki tüm bu konular kişilerin özel durumları ile ilgilidir.

Estetik Ameliyat Fiyatlarını (Ücretlerini) Hangi Faktörler Etkilemektedir:
Ameliyatı yapacak ekibin ve yapılacak kurumun özellikle de otelcilik hizmetlerine da bağlı olarak fiyatlar etkilenmektedir. Tekniklerin seçimi yanında aynı anestezi altında birden fazla ameliyatın, birden fazla uzman cerrah tarafından yapılıyor olması fiyat açısından hastanın lehine olabilmekte ve aynı zamanda da ameliyat süresini kısaltan bir durum yarattığı için genel sağlık durumu için ayrı bir avantaj da sağlamaktadır. Kısa ameliyat süresi daha az anestezi demektir ki bu da hastanın genel olarak iyileşmesini hızlandırmakta, hastada görülebilecek komplikasyon olasılıklarını da azaltmektadır.

Burun Estetiği Ameliyatı  Fiyatları: Burun ameliyatlarında ücretlendirme kişiler arası farklılıklar göstermekle beraber, planlanan teknikler açısından da değişiklikler olabilmektedir. Örneğin bir hasta daha önce başka bir kurumda ameliyat olmuş ve tekrar revizyon amacı ile ameliyat olması gerekiyorsa, ameliyat ücreti daha fazla olacaktır. Ya da sadece burun ucunda bir sorun varsa genel anestezi değil sedasyon anestezisi, hatta lokal anestezi yeterli olacak ise tabi ki daha düşük bir ücretlendirme olabilecektir.

Göğüs (Meme) Büyütme Ameliyatı Fiyatları:  Dünyanın genelinde en çok yapılan estetik cerrahi girişimidir. Nedeni ise kısa ve uzun dönem sonuçları açısından en fazla memnuniyetin yaşandığı uygulama olmasıdır. Ülkemizde ki sıklığı ise burun estetiği ameliyatından sonra gelmektedir. Protezin (göğüs silikonu) kalitesine, şekline, uygulanacak alana (meme altı veya kas altı), ameliyata girecek uzman Plastik Cerrah sayısına (bu sıklıkla ameliyatı kısaltıcı bir etkidir ve hastanın aynı gün hastaneden çıkmasına bile neden olabilir) bağlı olarak fiyat değişmektedir. Doktorunuza fiyatı danışırken, maliyet hesaplamasının içinde protezin,  hastane masraflarının olup olmadığını, kas altına konulup konulmadığını sorunuz.

Göğüs (Meme) Küçültme Ameliyatı Fiyatı: Uygulanan tekniğe, kuruma, hastanenin otelcilik hizmet kalitesine, ameliyata girecek hekim sayısına bağlı değişmektedir.

Göğüs (Meme) Dikleştirme Ameliyatı Fiyatı: Uygulanan tekniğe, kuruma, hastanenin otelcilik hizmet kalitesine, ameliyata girecek hekim sayısına bağlı değişmektedir.

Yüz ? Boyun Germe Ameliyatı Fiyatı: Ameliyat sonucunun daha uzun yıllar kendisini göstermesini sağlayacak özel tekniklerin kullanılması, hekimin bu özel ameliyatta ki tecrübesi, ameliyat süresine bağlı olarak değişmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Fiyatı: Çoğunlukla çok pahalı olmayan, memnuniyet oranı yüksek uygulamalardır. Çoğunlukla lokal anestezi altında yapılmaktadır.
Yağ enjeksiyonu (Lipofilling): Uygulama alanı, tekniği ve ameliyat süresine bağlı değişmektedir.

Liposuction (liposakşın) Fiyatı: Yağ almadan çok vücut şekillendirici bir ameliyattır. Kilo verdirmez. Alınan yağ miktarına bağlı olarak da fiyatlar değişmez. Uygulanacak alan genişliği, ameliyat süresi fiyatı (ücretlendirmeyi) etkileyen ana faktörlerdir.

Botoks (Botox) Enjeksiyonu Fiyatı: Botoks uygulamasında kullanılacak doz ve istenilen alanın genişliğine bağlı olarak değişmektedir. Olması gerekli dozlarda sıklıkla aşağı yukarı hekimler arasında fiyat farkı pek görülmez.

Dolgu Uygulamaları Fiyatı: Kullanılacak dolgu maddesinin kalıcılık süresine, markasına bağlı olmakla beraber eğer kişiden alınan kendi yağları ile yapılacaksa fiyat sıklıkla artmaktadır. Uygulanacak alan ve dozun da belirleyici etkisi bulunmaktadır.

Kulak Estetiği (Kepçe Kulak) Ameliyatı Fiyatı: Genellikle hekimler arası çok farklılık göstermez.

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyüklüğü) fiyatı: Bu tür ameliyatlar iki şekilde yapılır. Ya sadece liposuction ya da buna ek olarak deri-doku çıkartılması büyüklük giderilmeye çalışılır. Bu tekniklerin seçimine ve ameliyat süresine göre değişir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları: Ameliyat tekniği, süresi en etkili noktalardır. Beraberinde liposuction bazen uygulanabilmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları: FUT veya FUE seçimi, FUE?de özellikle transfer edilecek doku sayısına bağlı fiyatlar değişmektedir. Ekibin insan sayı ve gücü, tecrübesi ile işlem kısalığı önemli etkenlerdir.

Fiyat Farklarının Ana Nedenleri:
Doktor: Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanının Yurtdışı-içi aldığı ek eğitimlerinin fazlalığı, özel eğitim gerektiren, uzmanlar arasında nadir yapılabilen ameliyatlardaki tecrübesi, isim yapmışlığı, ameliyat-anestezi süresini ve ameliyata-anesteziye bağlı olası komplikasyonların azalmasını sağlayacak olmasından dolayı 2 uzman cerrahın ameliyata girmesi fiyatları yukarı çekecektir.

Hastane: Tam teşekküllü ameliyat ve yoğun bakım ortamına sahip, aynı zamanda da otelcilik hizmetleri daha iyi olan hastanelerde ki fiyatlar biraz fazla olabilmektedir.

Kullanılan materyal: Ameliyat için gerekli olan protez ve ya implant gibi materyallerin FDA (Amerika İlaç dairesi) ve Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmaması etkilemektedir.

Ameliyatın zorluğu ve hasta özelliği: Burun estetiğinde olduğu gibi daha önce ameliyat olmuş kişide planlama daha zor olacağından ameliyat masrafı da artacaktır.

Kombine Estetik Cerrahi ameliyatları: Aynı anestezi altında, birden fazla cerrahın aynı anda girdiği ameliyatlarda birden fazla cerrahi işlemin gerçekleşmesi fiyatta hastalara avantaj sağlayacaktır.

Bunları sorunuz:
– Maliyet içinde, hastane, kullanılacak malzeme (protez gibi) gibi her şey dahil mi?
– Ameliyat sonrası revizyon gerekli olurda ödeme aynı şekilde mi olacak, yoksa sadece gider mi alınacak?
– Kullanılacak materyal (protez, implant gibi) kalitesi ve aldığı bakanlık veya FDA onayı olup olmadığı.
– Ameliyata girecek doktor sayısı
– Kontroller ücrete dahil mi, değil mi?
– Ameliyatın yapılacağı hastanenin ameliyathaneleri, hemşirelik bakımı ve yoğun bakımları ile tam teşekküllü olup olmadığı.
Anahtar Kelimeler: Estetik Ameliyat Fiyatları, estetik fiyatları, estetik fiyat, plastik cerrahi fiyatları, saç ekme fiyatları, saç dikim fiyatları, saç ekimi fiyatları, saç ekimi ücretleri, saç nakli fiyatları, kaş kaldırma fiyatları, göz kapağı estetiği fiyatları, burun estetiği fiyatları, estetik burun ameliyatı fiyatları, dolgu fiyatları, yüz dolgusu fiyatları, botoks fiyatları, karın germe ameliyatı fiyatları, liposuction fiyatları, liposakşın fiyatları, meme büyütme fiyatları, meme küçültme fiyatları, kepçe kulak ameliyatı fiyatı, kulak estetiği fiyatları, yüz germe ameliyatı fiyatları, estetik yüz germe fiyatları, göğüs küçültme fiyatları, göğüs büyütme fiyatları, fiyat, antalya

Estetik Cerrahi Ameliyatı Fiyatları | Doç Dr Ömer Özerdem & Op Dr Gökhan Özerdem

5 Ağu

Estetik Ameliyat Fiyatları:
Genel olarak Türkiye’de Estetik Cerrahi Ameliyatları Fiyatları:
Öncelikle belirtmemiz gerekirse ne yazık ki ülkemizde öncesi-sonrası resimleri yayınlamak yasak olduğu gibi fiyatlar hakkında bilgi verilmesi de mümkün değil. Genel olarak Türkiye?de Plastik ve Estetik Cerrahide ki kaliteye ters olarak fiyatlar makul düzeylerdedir. Tabi burada ortalama fiyatlardan bahsediyoruz. Ameliyatları yapan kişi ve kuruluşlara bağlı olarak ortalamanın üstüne çıkılabildiği gibi aşağısında inilebilir.

Estetik Cerrahi ameliyatlarındaki fiyat aralıklarını doktorlarınızı arayarak veya onlarla görüşme sonrası öğrenmek mümkün. Bugün pek çok hasta e-mail yolu ile veya telefon açarak doktorlara uygulamaların fiyatlarını sormaktadır. Verilecek fiyatlar ise ortalama fiyatlar olmaktadır. Nedeni,  estetik cerrahi de tüm ameliyat planlamasının kişiye özel yapılmasıdır. Her hastaya aynı ameliyat yapılmaz. Hastanın durumuna göre uygulanacak ameliyat tekniği de değişebilir. Doktorunuz size ek bir uygulamayı en iyi ve ya tatmin edici bir sonuç için önerebilir, bu da fiyatı etkileyen bir durumdur.

Doktorunuz ile görüşme yapmanız en azından ilk zamanlarda mümkün değilse mail yolu ameliyat bölgesinin resimlerini kendisine gönderebilirsiniz.

Ayrıca sadece fiyat karşılaştırması yaparak doktorlar arasında seçim yapmak da pek mantıklı bir hareket olmasa gerek. Doktorunuzla görüşmek, onun yaptığı hastaların resimlerini birlikte incelemeniz, sorularınıza yeterli cevaplar almanız, yine birlikte planlama yapmanız sizin karar vermenizde daha etkili olacaktır.

Hiçbir doktor sizi ameliyat için zorlamaz veya teşvikte bulunmaz. Estetik ve Plastik Cerrahi ameliyatları iyi planlama gerektiren özel bir anabilim dalı uygulamalarıdır.

Ülkemizde özel sigortalar ve devlet kurumları estetik ameliyatlarının hiç birini karşılamamaktadır. Bu kuruluşlar sadece tedavi gerektiren durumlarda devreye girmektedir. Tedavi özelliği bulunan, ancak bunun yanında estetik olarak da görülen uygulamalar nadir de olsa vardır. Bunun için de kuruluşlara danışmanız gerekmektedir. Bazı ülkelerde, özellikle öğrenci gruplarına verilen özel estetik cerrahi kredileri bankalar tarafından karşılanmaktadır. Hatta estetik sorunları yüzünden psikolojik sorunları olan kişilerde raporla durumlarını kanıtlarlarsa devlet tarafından ameliyatları karşılanmaktadır. Son zamanlarda hastalar bankalardan tüketici kredisi kullanmaya başlamışlardır. Tabi ki tüm bu konular kişilerin özel durumları ile ilgilidir.

Estetik Ameliyat Fiyatlarını (Ücretlerini) Hangi Faktörler Etkilemektedir:
Ameliyatı yapacak ekibin ve yapılacak kurumun özellikle de otelcilik hizmetlerine da bağlı olarak fiyatlar etkilenmektedir. Tekniklerin seçimi yanında aynı anestezi altında birden fazla ameliyatın, birden fazla uzman cerrah tarafından yapılıyor olması fiyat açısından hastanın lehine olabilmekte ve aynı zamanda da ameliyat süresini kısaltan bir durum yarattığı için genel sağlık durumu için ayrı bir avantaj da sağlamaktadır. Kısa ameliyat süresi daha az anestezi demektir ki bu da hastanın genel olarak iyileşmesini hızlandırmakta, hastada görülebilecek komplikasyon olasılıklarını da azaltmektadır.

Burun Estetiği Ameliyatı  Fiyatları: Burun ameliyatlarında ücretlendirme kişiler arası farklılıklar göstermekle beraber, planlanan teknikler açısından da değişiklikler olabilmektedir. Örneğin bir hasta daha önce başka bir kurumda ameliyat olmuş ve tekrar revizyon amacı ile ameliyat olması gerekiyorsa, ameliyat ücreti daha fazla olacaktır. Ya da sadece burun ucunda bir sorun varsa genel anestezi değil sedasyon anestezisi, hatta lokal anestezi yeterli olacak ise tabi ki daha düşük bir ücretlendirme olabilecektir.

Göğüs (Meme) Büyütme Ameliyatı Fiyatları:  Dünyanın genelinde en çok yapılan estetik cerrahi girişimidir. Nedeni ise kısa ve uzun dönem sonuçları açısından en fazla memnuniyetin yaşandığı uygulama olmasıdır. Ülkemizde ki sıklığı ise burun estetiği ameliyatından sonra gelmektedir. Protezin (göğüs silikonu) kalitesine, şekline, uygulanacak alana (meme altı veya kas altı), ameliyata girecek uzman Plastik Cerrah sayısına (bu sıklıkla ameliyatı kısaltıcı bir etkidir ve hastanın aynı gün hastaneden çıkmasına bile neden olabilir) bağlı olarak fiyat değişmektedir. Doktorunuza fiyatı danışırken, maliyet hesaplamasının içinde protezin,  hastane masraflarının olup olmadığını, kas altına konulup konulmadığını sorunuz.

Göğüs (Meme) Küçültme Ameliyatı Fiyatı: Uygulanan tekniğe, kuruma, hastanenin otelcilik hizmet kalitesine, ameliyata girecek hekim sayısına bağlı değişmektedir.

Göğüs (Meme) Dikleştirme Ameliyatı Fiyatı: Uygulanan tekniğe, kuruma, hastanenin otelcilik hizmet kalitesine, ameliyata girecek hekim sayısına bağlı değişmektedir.

Yüz ? Boyun Germe Ameliyatı Fiyatı: Ameliyat sonucunun daha uzun yıllar kendisini göstermesini sağlayacak özel tekniklerin kullanılması, hekimin bu özel ameliyatta ki tecrübesi, ameliyat süresine bağlı olarak değişmektedir.

Göz Kapağı Estetiği Ameliyatı Fiyatı: Çoğunlukla çok pahalı olmayan, memnuniyet oranı yüksek uygulamalardır. Çoğunlukla lokal anestezi altında yapılmaktadır.
Yağ enjeksiyonu (Lipofilling): Uygulama alanı, tekniği ve ameliyat süresine bağlı değişmektedir.

Liposuction (liposakşın) Fiyatı: Yağ almadan çok vücut şekillendirici bir ameliyattır. Kilo verdirmez. Alınan yağ miktarına bağlı olarak da fiyatlar değişmez. Uygulanacak alan genişliği, ameliyat süresi fiyatı (ücretlendirmeyi) etkileyen ana faktörlerdir.

Botoks (Botox) Enjeksiyonu Fiyatı: Botoks uygulamasında kullanılacak doz ve istenilen alanın genişliğine bağlı olarak değişmektedir. Olması gerekli dozlarda sıklıkla aşağı yukarı hekimler arasında fiyat farkı pek görülmez.

Dolgu Uygulamaları Fiyatı: Kullanılacak dolgu maddesinin kalıcılık süresine, markasına bağlı olmakla beraber eğer kişiden alınan kendi yağları ile yapılacaksa fiyat sıklıkla artmaktadır. Uygulanacak alan ve dozun da belirleyici etkisi bulunmaktadır.

Kulak Estetiği (Kepçe Kulak) Ameliyatı Fiyatı: Genellikle hekimler arası çok farklılık göstermez.

Jinekomasti (Erkeklerde Meme Büyüklüğü) fiyatı: Bu tür ameliyatlar iki şekilde yapılır. Ya sadece liposuction ya da buna ek olarak deri-doku çıkartılması büyüklük giderilmeye çalışılır. Bu tekniklerin seçimine ve ameliyat süresine göre değişir.

Karın Germe Ameliyatı Fiyatları: Ameliyat tekniği, süresi en etkili noktalardır. Beraberinde liposuction bazen uygulanabilmektedir.

Saç Ekimi Fiyatları: FUT veya FUE seçimi, FUE?de özellikle transfer edilecek doku sayısına bağlı fiyatlar değişmektedir. Ekibin insan sayı ve gücü, tecrübesi ile işlem kısalığı önemli etkenlerdir.

Fiyat Farklarının Ana Nedenleri:
Doktor: Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanının Yurtdışı-içi aldığı ek eğitimlerinin fazlalığı, özel eğitim gerektiren, uzmanlar arasında nadir yapılabilen ameliyatlardaki tecrübesi, isim yapmışlığı, ameliyat-anestezi süresini ve ameliyata-anesteziye bağlı olası komplikasyonların azalmasını sağlayacak olmasından dolayı 2 uzman cerrahın ameliyata girmesi fiyatları yukarı çekecektir.

Hastane: Tam teşekküllü ameliyat ve yoğun bakım ortamına sahip, aynı zamanda da otelcilik hizmetleri daha iyi olan hastanelerde ki fiyatlar biraz fazla olabilmektedir.

Kullanılan materyal: Ameliyat için gerekli olan protez ve ya implant gibi materyallerin FDA (Amerika İlaç dairesi) ve Sağlık Bakanlığı onaylı olup olmaması etkilemektedir.

Ameliyatın zorluğu ve hasta özelliği: Burun estetiğinde olduğu gibi daha önce ameliyat olmuş kişide planlama daha zor olacağından ameliyat masrafı da artacaktır.

Kombine Estetik Cerrahi ameliyatları: Aynı anestezi altında, birden fazla cerrahın aynı anda girdiği ameliyatlarda birden fazla cerrahi işlemin gerçekleşmesi fiyatta hastalara avantaj sağlayacaktır.

Bunları sorunuz:
– Maliyet içinde, hastane, kullanılacak malzeme (protez gibi) gibi her şey dahil mi?
– Ameliyat sonrası revizyon gerekli olurda ödeme aynı şekilde mi olacak, yoksa sadece gider mi alınacak?
– Kullanılacak materyal (protez, implant gibi) kalitesi ve aldığı bakanlık veya FDA onayı olup olmadığı.
– Ameliyata girecek doktor sayısı
– Kontroller ücrete dahil mi, değil mi?
– Ameliyatın yapılacağı hastanenin ameliyathaneleri, hemşirelik bakımı ve yoğun bakımları ile tam teşekküllü olup olmadığı.
Anahtar Kelimeler: Estetik Ameliyat Fiyatları, estetik fiyatları, estetik fiyat, plastik cerrahi fiyatları, saç ekme fiyatları, saç dikim fiyatları, saç ekimi fiyatları, saç ekimi ücretleri, saç nakli fiyatları, kaş kaldırma fiyatları, göz kapağı estetiği fiyatları, burun estetiği fiyatları, estetik burun ameliyatı fiyatları, dolgu fiyatları, yüz dolgusu fiyatları, botoks fiyatları, karın germe ameliyatı fiyatları, liposuction fiyatları, liposakşın fiyatları, meme büyütme fiyatları, meme küçültme fiyatları, kepçe kulak ameliyatı fiyatı, kulak estetiği fiyatları, yüz germe ameliyatı fiyatları, estetik yüz germe fiyatları, göğüs küçültme fiyatları, göğüs büyütme fiyatları, fiyat, antalya